Szanowni Pacjenci 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO” czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

W związku z tym informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w naszej placówce jest:

Dental Port Centrum Stomatologiczno-Medyczne s.c. Dominika Krauze-Nowak, Karolina Perwejnis, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 38

e-mail: biuro@dentalport.pl

tel. 537-770-790

Pragniemy zapewnić, iż traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dane, które przetwarzamy na potrzeby udzielania świadczeń medycznych to:

imię i nazwisko, Pesel, adres, oznaczenie płci, dane kontaktowe (nr tel., email) oraz dane wrażliwe zawarte w dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług medycznych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja świadczeń.

 Dane przetwarzamy zgodnie z:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

– Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr.101, poz.926 z póź. Zm.

– Rozporządzeniem Ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej oznaczania z dnia 9 listopada 2015r….na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone dotychczas, pozostają ważne. 

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem udostępniania na pisemny wniosek danych pacjentów kierowanych z placówek współpracujących.

 Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google